Nyheter

Vi är nöjda med helhetslösningen för vår hemsida!

Veronica Augustin jobbar som kommunikatör och administratör på ECSkog och hon har hand om allt som rör kommunikationen, till exempel webben, löpande kundkontakter, fakturering och registervård. De använder vår tjänst Griffel hemsida och här får ni veta mer om hennes arbete och vad hon tycker om tjänsten och publiceringsverktyget WM3. 

 

Berätta om ECSkog, vad är det för företag och vad gör ni?

Vi är ett bolag som certifierar skogsentreprenörer och det görs enligt PEFC-standarden.  ECSkog certifierar skogsentreprenörer i hela Sverige och vi har internrevisorer från norr till söder. Vi hjälper också till med administrativa stödfunktioner och med information, utbildningar med mera för entreprenörerna. 

 

Hur använder ni och jobbar med webben?

Webben är en stor och betydande del för oss. Hemsidan är viktig och den vill vi självklart alltid ha uppdaterad. Vi använder hemsidan för nyheter, information och utbildningar. Eftersom vi vill underlätta och förenkla administrationen för skogsentreprenörerna använder vi vårt intranät mer och mer. Där kan de logga in och få koll på lagar och regler, göra en egenkontroll, släcka avvikelser från internrevisionen och se certifieringspärmen med alla dokument och länkar. Vi har också byggt ihop hemsidan/intranätet med vårt CRM-system så det är väldigt smidigt för oss att vi har fått en helhetslösning.

 

Hur är det att använda tjänsten Griffel hemsida och jobba i publiceringsverktyget WM3?

Det fungerar jättebra och jag tycker att det är ett smidigt och bra verktyg. Jag är också glad att jag får så bra support! När jag inte kan fixa något på egen hand så löser alltid supporten mitt problem.

Framförallt är det helhetslösningen som vi är nöjda med. Vi tycker att det var bra att vi kunde börja med en vanlig hemsida och sen bygga på och utveckla andra delar, som till exempel intranätet, när det behovet uppstod.