Co-location

 

En egen server placerad i våra driftceller garanterar både hög prestanda och säkerhet. Co-location är för företag som behöver en säker placering av sin server.

Om du väljer att placera din server hos Griffel placeras den i en miljö med mycket hög säkerhet. Serverhallarna har reservkraft via UPS och dieselverk. Vår anslutning till Internet har hög kapacitet och god redundans (flera olika förbindelser).

Vi har två serverhallar i Växjö och kan erbjuda inplacering i någon av dem, alternativt i båda för säkrare speglade eller replikerande funktioner.

Vi kan även erbjuda flera tilläggstjänster till co-location, exempelvis VPN, VLAN och backuptjänster.

 

Serverns placering

Griffels driftceller är en säker miljö för placering av datorutrustning. Dieselaggregat, UPS och kylsystem i kombination med en rad olika övervakningssystem säkerställer att driften upprätthålls.


Internetanslutning 

Griffels anslutning till Internet har hög kapacitet och det finns kopplingar till flera operatörer.

Förbindelse/Trafik

Vi erbjuder som standard en 100 Mbit/s anslutning (1 Gbit/s på förfrågan) och som grund ingår en genomsnittlig trafikvolym på 50 GB/månad.


Elanslutning 

Som standard levererar vi ett 230V/6A jordat uttag, genomsnittligt effektuttag på 300 W, till varje 1U-enhet. För serverplats Tower gäller 300 W och för serverplats rackskåp tillkommer elförbrukningen.

Tilläggstjänster 

Vi erbjuder en mängd tilläggstjänster som VPN, VLAN och backuptjänster.


Brandvägg och IP-nummer 

Brandväggsfunktion finns som tillval. Ett publikt fast IP-nummer ingår. Önskas fler utgår en administrativ avgift enligt prislistan.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45