Hårdvara till arbetsplats

 

Vi erbjuder en väl fungerande IT-arbetsplats baserad på beprövad hårdvara. 

Vi har lång erfarenhet av att leverera datorutrustning och vi kan hjälpa er att välja de produkter och det upplägg som passar er verksamhet bäst.

Efter många års erfarenhet och med hjälp av våra kunders önskemål har vi tagit fram konceptet Pålitlig Hårdvara som innehåller en maskinvaruportfölj med beprövad hårdvara lämpad för företag med krav på enkel hantering och hög driftsäkerhet. 

vi tillhandahåller Griffels grundinstallation som är en anpassad installation av operativsystem, nödvändiga drivrutiner samt ett antal utvalda basapplikationer. Detta ger dig en tillförlitlig hårdvara med den bästa prestandan och nyttan. 

Som tillval utför vi även leverans, uppackning och driftsättning av hårdvaran hos slutanvändaren. Vid byte till ny Pålitlig Hårdvara kan vi även överföra informationen från den gamla datorn och se till att övergången blir snabb och smidig. Vid avveckling säkerställer vi informationen och avvecklar hårdvaran på ett miljövänligt sätt.

Vi erbjuder både köp och hyra av hårdvara och ni kan därför välja det alternativ som passar er bäst. Genom att hyra hårdvaran slipper ni binda kapital och har koll på vad kostnaden blir varje månad. Om ni väljer att hyra hårdvaran är det också enkelt att sätta samman ett paket av produkter och tjänster där även support kan ingå. 

 

Hårdvara

Griffel tillhandahåller avtalad utrustning. Pålitlig Hårdvara utgår från Griffels maskinvaruportfölj som innehåller beprövad hårdvara.


Inventariehantering

Griffel förvaltar information om t.ex. funktion, tillverkare, modell, serienummer och inköpsdatum. 

 

Leverans av utrustning

Griffel preparerar och levererar beställd hårdvara till dig som slutanvändare så att den är färdig att börja användas. Vid leveransen ansvarar Griffel för att allt emballage återvinns på ett miljövänligtt sätt. Allt för att du som användare ska komma igång så snabbt och smidigt som möjligt. 

Utbyte av utrustning

När den avtalde livslängden på hårdvaran är uppnådd erbjuder vi att byta ut den mot en ny motsvarande hårdvara. information som lagrats på datorn kan då överföras till den nya hårdvaran.


Avveckling av utrustning

När det är dags att avveckla din gamla utrustning avlägsnar vi kundspecifik märkning av utrustningen och raderar informationen som finns lagrad på enheten. Vi ser sedan till att utrustningen skrotas på ett miljövänligt sätt. 

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Tobias Nilsson

E-post
0470 - 73 70 74