Semestermeddelande Exchange mailklient

Det går även att lägga in frånvaromeddelande ifrån sin mailklient ex Outlook 2010:

Klicka på ”Autosvar”

Fyll i önskat meddelande och eventuellt datumintervall. Det går även att sätta olika meddelande beroende på om det är avsändare inom ens egna organisation eller om det är externa avsändare.

Klicka på ”OK”. Klart!