Microsoft 365 Säkerhet

 

I Microsoft 365 Säkerhet sammanförs produktiviteten i Microsoft 365 med enkel enhetshantering och säkerhet. Det innebär att människor och information kan kopplas samman på ett nytt och intelligent sätt.

Med Microsoft 365 Säkerhet får ni allt ni behöver i en lösning.

Samarbeta på nytt sätt

Koppla samman alla medarbetare - från alla enheter, till de personer, den information och det innehåll de behöver för att kunna jobba produktivt. I Microsoft 365 Säkerhet ingår Officepaketet med de senaste versionerna och apparna går att nå både lokalt och online. För att kunna arbeta och kommunicera mer effektivt finns e-post, gruppchatter, webbkonferenser, kalender, onlinemöten, m.m.

Skydda verksamheten

Ett av de största hoten för företag idag är säkerhetshoten utifrån.Med Microsoft 365 Säkerhet kan ni skydda verksamhetens tillgångar med intelligent säkerhet som inte drar ner produktiviteten. Det ingår till exempel skydd mot cyberhot, säker åtkomst till verksamheten genom automatiserade regler och användarautentisering samt hjälp med att skydda företagsdata på alla enheter. Det innebär att ni kan skydda dokument och information så att det inte hamnar i orätta händer, vilket är något vi har märkt att våra kunder värderar högt efter de nya GDPR-kraven. Som om inte detta vore nog får ni dessutom Windows 10 som har högre säkerhet än Windows 7, men det är även snabbare och har ett bättre användargränssnitt.

Standardmoduler:

Licens

Licenser finns i följande varianter: Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 F1, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5.

Tilläggsmoduler:

Administration

Vi hjälper er att arbeta i Microsoft 365 administrationscenter. Där hanteras förändringar av postlådor, grupper, resurser, rättigheter eller andra inställningar.

 

Support

Med modulen support kan ni vända er till Griffel för att få hjälp med alla applikationer som ingår i Microsoft 365-tjänsten. Det gäller både installerade applikationer och online.

 

Active Directory Synkronisering

Vi upprättar en synkronisering mellan era lokala Active Directory och Azure Active Directory. Det innebär att samma information finns i båda katalogerna, inklusive användarnas lösenord.

Enhetshantering

Griffel ansvarar för att enheter som omfattas av tjänsten kommer vara tillgängliga och fungerar med avtalade applikationer. Vi ansvarar också för att avtalade enheter har ett uppdaterat operativsystem och överenskomna applikationer installerade.

Enhetssäkerhet

Griffel erbjuder ett skydd på avtalade enheter enligt Microsofts rekommendationer. Skyddet omfattar så väl operativsystemet som utvalda webbläsare och i vissa licenser kan även pågående attacker hanteras med hjälp av AI.

Uppdragsaktiviteter:

Migrering av e-post

Vi ansvarar för att flytta innehållet från er gamla e-posttjänst till Microsoft 365.

 

Aktivering av Säkerhet och efterlevnadsfunktioner

Vi erbjuder ett skräddarsytt paket för hur säkerhet och efterlevnadsfunktionerna konfigureras och driftsätts.

 

 

Säkerhetsgenomgång

Vi genomför en analys och intervju med er och utför en säkerhetsrevision som kan jämföras med ert önskade säkerhetsläge. Det resulterar i en rapport och aktivitetsplan för att bibehålla eller uppnå önskad säkerhetsnivå.

 

Introduktionsutbildning

Vi går igenom vilka komponenter som ingår i Microsoft 365 Säkerhet och vilka funktioner de har.

 

Anpassad utbildning

Vi tar fram en skräddarsydd utbildning för just er organisation och ert behov. Den kan t.ex. innehålla delar av introduktionsutbildningen, direkta instruktioner eller anvisningar om hur er organisation kan använda Microsoft 365 Säkerhet.

 

Aktiviteter för enhetshantering

Applikationspaketering, Anpassning av arbetsplats, Återställning, Säkerställande av data.

 

 

 

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45

Lina Ekberg

E-post
0470 - 72 30 58