Med tjänsten Pålitlig hårdvara får du en väl fungerande IT-arbetsplats, baserad på beprövad hårdvara och till en fast månadskostnad

En arbetsplats är i IT-sammanhang en stationär eller bärbar dator med tillhörande programvaror och kringutrustning som en eller flera användare utnyttjar som stöd i sitt arbete. Undersökningar visar att en genomsnittlig användare spenderar 26 minuter med IT-relaterade problem varje dag, vilket medför stora kostnader för företaget.

I tjänsten kan du välja bland Griffels standardutbud av hårdvara som innehåller ett antal beprövade modeller av bärbara och stationära datorer anpassade för olika användningsområden.

Griffels basklient är en anpassad installation som innehåller datorns operativsystem, nödvändiga drivrutiner och ett fåtal utvalda basapplikationer. Detta ger dig en pålitlig hårdvara med bästa prestanda och kundnytta.

Som tillval kan Griffel också utföra följande uppdrag: leverera, packa upp och driftsätta datorn hos slutanvändaren. När den överenskomna avtalstiden för hårdvara löper ut genomför Griffel ett utbyte av hårdvara och den gamla hårdvaran avvecklas på et miljövänligt sätt.

Har ditt företag många arbetsplatser med samma typ hårdvara och programinstallationer kan en kundunik anpassning av installationen tas fram vilket kortar ner tiden för installation och återställning.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Robert Kitanovski

E-post
0470 - 70 66 86

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51