Större företagsnätverk

 

Vi har lång erfarenhet av att designa nätverk, så att valet av förbindelse blir den bästa utifrån funktion, driftsäkerhet och ekonomi.

Vi tar ett driftansvar för hela företagets nätverk. Vårt nät är kontinuerligt övervakat och vi erbjuder flera SLA-nivåer.

Vi har ett komplett utbud av nät- och servertjänster som Wifi-nät, e-post, webbhotell, lagringsyta och backup-tjänster. Vi har även mer avancerade lösningar på virtuella eller dedikerade servrar (VPS och co-location).

 

 

 

 

 

Fiberanslutning 

En fiberanslutning har den oslagbart högsta kapaciteten och stabiliteten. Här finns i princip inga begränsningar i kapacitet.


Kapacitet 

Kapacitetsförbindelser finns i många steg och ger en bra överföringshastighet i relation till kostnaden.

Fast VPN-anslutning 

Mindre kontor kan med fördel anslutas med hjälp av en fast VPN-anslutning via Internet. En bra lösning pris - prestanda.


VPN-anslutning 

En VPN-anslutning gör att du kommer åt företagets funktioner från hemmakontoret och på fältet.

Driftansvar för hela nätverket 

Vi tar ett driftansvar för hela företagets nätverk, brandväggar, VPN och kopplingar till eventuella serverfunktioner mm. Vårt nät är kontinuerligt driftövervakat och vi erbjuder flera SLA-nivåer.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45

Lina Ekberg

E-post
0470 - 72 30 58