Sid10

7/9

Traditionell nätuppbyggnad.

Förr byggde man upp flera analoga nät i fastigheter för att kunna hantera olika funktioner så som telefon, lås och larm, kameror, TV m.m. Nackdelarna med detta är flera;

• Fler nät ger högre installationsoch driftskostnader samt högre energiförbrukning.
• Näten har ofta ingen eller dålig övervakning.
• Dokumentationen av förändringar i anläggningen blir ofta bristande.

Ny teknik ger fler möjligheter

I snabb takt blir nu allt fler system digitala och internetanslutna. Det gör det möjligt för oss att bygga ett digitalt nätverk i fastigheten. Fördelarna med digitala fastighetsnät är många;

• Lägre kostnader för installation, ombyggnad och underhåll. • Kontinuerlig övervakning.
• Ett digitalt fastighetsnät är flexibelt och kan enkelt byggas ut med nya system, såväl egna som andras.
• Det blir enklare att ge snabb och kvalificerad support.
• Bättre förutsättningar för dokumentation.
• Digitala fastighetsnät har lägre energiförbrukning och är därmed bättre för miljön.

Virtuella nätverk ger högre säkerhet

I ett digitalt fastighetsnät separerar vi de olika systemen genom att tilldela respektive funktion ett eget virtuellt nätverk (VLAN). Detta för att ha en hög säkerhet och isolation mellan nätverken samt för att kunna ge dem olika resurser som fjärrinloggning (VPN), nätverkstjänster m.m. Vi kan också öka säkerheten ytterligare genom att exempelvis bara tillåta en specifik utrustning ansluta till ett visst uttag eller skicka larm via SMS, mail eller operatör om något fel uppstår.

Vill du veta mer? Kontakta oss på
0470-72 30 41, info@griffel.se

”Allt fler system
blir digitala och
internetanslutna.”

Snabblänkar

 

 

Support

Tel:       0470 - 72 30 40

Fax:      0470 - 72 30 50

E-post: support@griffel.se 

Öppettider vardagar
kl 08.00 - 12.00
kl 13.00 - 17.00

Kontakt

Växel:          0470 - 72 30 40
Försäljning: 0470 - 72 30 40
Fax:             0470 - 72 30 50

E-post:         info@griffel.se

Adress:       Storgatan 26
                   352 31 Växjö