Digitalt fastighetsnät

File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/329/1/p_left.php

Traditionellt bygger man ofta flera parallella nätverk i en fastighet. Bygger man ett digitalt nätverk behöver man ett fysiskt nätverk, vilket ger både bättre ekonomi och funktion.

Beskrivning Referenser
 
Traditionell nätuppbyggnad
Förr byggde man upp flera analoga nät i fastigheter för att kunna hantera olika funktioner så som telefon, lås och larm, kameror, TV m.m. Nackdelarna med detta är flera:
  • Fler nät ger högre installations och driftskostnader samt högre energiförbrukning.
  • Näten har ofta ingen eller dålig övervakning.
  • Dokumentationen av förändringar i anläggningen blir ofta bristande.
Traditionell nätuppbyggnad
Nätuppbyggnad med ett digitalt fastighetsnät

 

 

Ny teknik ger fler möjligheter
I snabb takt blir nu allt fler system digitala och internetanslutna. Det gör det möjligt för oss att bygga ett digitalt nätverk i fastigheten. Fördelarna med digitala fastighetsnät är många:
  • Lägre kostnader för installa-tion, ombyggnad och underhåll.
  • Kontinuerlig övervakning.
  • Ett digitalt fastighetsnät är flexibelt och kan enkelt byggas ut med nya system, såväl egna som andras.
  • Det blir enklare att ge snabb och kvalificerad support.
  • Bättre förutsättningar för dokumentation.
  • Digitala fastighetsnät har lägre energiförbrukning och är därmed bättre för miljön.

Virtuella nätverk - högre säkerhet
I ett digitalt fastighetsnät separerar vi de olika systemen genom att tilldela respektive funktion ett eget virtuellt nätverk (VLAN).
Detta för att ha en hög säkerhet och isolation mellan nätverken samt för att kunna ge dem olika resurser som fjärrinloggning (VPN), nätverkstjänster m.m.
Vi kan också öka säkerheten ytterligare genom att exempelvis bara tillåta en specifik utrustning ansluta till ett visstn uttag eller skicka larm via SMS, mail eller operatör om något fel uppstår.

Befintliga kunder och referenser
Vi har idag flera fastighetsbolag, både större och mindre, och arenabolag som kunder.
Vi levererar olika nätverksfunktioner, som samankoppling av styr och regler för värme och ventilation, lås och larmsystem, telefoni, kameror mm. Referenser i högerspalten.
Växjö Lakers, VIDA Arena, är en mycket komplex anläggning med flera system och funktioner i nätverket. Kontakta oss för en utförlig beskrivning.

Virtuella nätverk
File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/329/1/p_right.php

Snabblänkar

 

 

Support

Tel:       0470 - 72 30 40

Fax:      0470 - 72 30 50

E-post: support@griffel.se 

Öppettider vardagar
kl 08.00 - 12.00
kl 13.00 - 17.00

Kontakt

Växel:          0470 - 72 30 40
Försäljning: 0470 - 72 30 40
Fax:             0470 - 72 30 50

E-post:         info@griffel.se

Adress:       Storgatan 26
                   352 31 Växjö