Arkiv

Griffel kritiserar det kommunala bolaget Wexnet

Publicerad: 2012-08-16

Smålandsposten har idag publicerat nyheter om det kommunala nätbolaget Wexnet. Bl a är Griffel kritisk till Wexnets sponsring av trådlöst nätverk till VIDA Arena.

 

Smålandspostens artiklar

Bredbandsföretag kritiskt till nytt avtal

Veab om kritiken: Vi är inne i ett gränsland

Trådlöst nätverk mot sponsring

Griffel, men även andra aktörer, har från tid till annan ifrågasatt satsningar som Wexnet gjort samt metoder som de använt för att verka på bredbandsmarknaden. I dagens artiklar i Smålandsposten erkänner VEAB, Wexnets ägare, att de är i gränslandet för vad som är tillåtet.

 

Det är anmärkningsvärt att VEAB medvetet investerar många miljoner av kommunala pengar i en verksamhet som de vet kan visa sig förbjuden inom en snar framtid.

Vilka tar ansvaret för denna felsatsning om de får lägga ner för att de bryter mot lagen? Det normala förfarandet borde vara att avvakta med fortsatta satsningar till dess att man vet om man gör rätt.

Vi undrar om det finns ett politiskt beslut som säger att VEAB genom Wexnet ska bygga upp ett kommunalt IT-bolag som satsar på nya tekniker, nya marknader och nya produkter som Wifi-nätverk, serverhallar och mobiltelefoni?

 

Detta är tjänster som etablerade internationella, nationella och lokala operatörer redan tillhandahåller och frågan är om det behövs ytterligare en aktörer som riskerar kommunala pengar på dessa områden?

Griffel tycker att Wexnet gör en samhällsekonomiskt nytta om de på ett rationellt sätt lägger ner fiberkabel när det ändå grävs.

Men ambitionen från Wexnets sida är tydlig. Man vill gå högt upp i värdekedjan inom alltfler områden och därmed konkurrera med de flesta på marknaden förekommande operatörer.

Vår uppmaning är att Wexnet ska leverera enkla fibertjänster som de flesta operatörer efterfrågar. Då får vi den största samhällsekonomiska nyttan, dvs bättre konkurrens och lägre priser - och bäst utnyttjande av kommunala medel.

Wexnet säger sig vara noga med att alla deras tjänsteleverantörer behandlas lika. I dagens artikel står det att Wexnet frågade alla tjänsteleverantörer om de ville sponsra Växjö Lakers med Internettrafik till det trådlösa nätverket och att en av dem nappade. Griffel är tjänsteleverantör men vi fick aldrig frågan. Vår erfarenhet är att det råder särskilda relationer mellan vissa tjänsteleverantörer och Wexnet, vilket inte får förekomma.

 

Snabblänkar

 

 

Support

Tel:       0470 - 72 30 40

Fax:      0470 - 72 30 50

E-post: support@griffel.se 

Öppettider vardagar
kl 08.00 - 12.00
kl 13.00 - 17.00

Kontakt

Växel:          0470 - 72 30 40
Försäljning: 0470 - 72 30 40
Fax:             0470 - 72 30 50

E-post:         info@griffel.se

Adress:       Storgatan 26
                   352 31 Växjö