Dedikerad server

 

En egen server placerad i våra driftceller garanterar både hög prestanda och säkerhet. Dedikerad server är en tjänst för företag som behöver en egen server, antingen på grund av prestanda eller ur säkerhetssynpunkt.

Vi har valt ut mycket bra servrar från HP med hög prestanda och utvalda komponenter för stabil drift. Fördelen med ett begränsat urval är att vi har en hög kunskap om våra servrar och vi har också möjlighet att hålla ett komplett reservdelslager. Det innebär att vi snabbt kan åtgärda fel som kan uppstå.

Vår anslutning till Internet har hög kapacitet och god redundans (vi har flera olika förbindelser).  Rent fysiskt förvaras våra servrar i en miljö med hög säkerhet.

Genom att teckna ett avtal om hårdvarudrift står Griffel för utbytesdelar och arbete.

Tillvalen är hårdvarudrift och operativsystemdrift, patchning av operativsystem och övervakning av tekniska resurser. Vi erbjuder en backupstjänst där vi kan återskapa borttagna eller skadade filer inom 14 dagar. Som tillval finns också VPN-tjänster för att öka säkerheten när personer utifrån ska ha tillgång till serven mm.

 

Hyra server 

Genom avtalet om hårdvarudrift står Griffel för utbytesdelar och arbetet för att byta defekt del. Disksystem är speglade (RAID 1) och normalt på 72 GB. Processor Intel Xeon med fyra kärnor.


Operativsystem 

Alla operativsystem på marknaden går att installera (ingår ej). Vi är en Microsoft-partner och tillhandahåller produkter från dem. Pris på förfrågan.

Serverns placering 

Griffels driftceller är en säker miljö för placering av datorutrustning. Dieselaggregat, UPS och kylsystem i kombination med en rad olika övervakningssystem säkerställer att driften upprätthålls.


Internetanslutning 

Griffels anslutning till Internet har hög kapacitet och det finns kopplingar till flera operatörer. Månadspriset bestäms efter beräknad överförd datamängd.

Operativsystemsdrift 

Som en tilläggstjänst sköter vi patchning av operativsystem och övervakar tekniska resurser (enligt överenskommelse).


Backup på filnivå 

Som en tilläggstjänst erbjuder vi en möjlighet att återskapa borttagna eller skadade filer (eller tidigare versioner) inom 14 dagar. Offereras separat.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45