FTP - Lagringsplats

 

En central lagringsplats där ni kan spara och dela gemensamma dokument. Griffels lagringsplats är en tjänst för företag som har behov av att spara dokument på ett säkert sätt samtidigt som de kan delas med kollegor eller samarbetspartners utanför den egna organisationen.

Vårt snabba fibernät och möjligheten att kombinera med en VPN-tjänst ger både hög säkerhet och en väl fungerande lagringsplats. Datorerna på arbetsplatsen ansluter till lagringsplatsen precis som de gör till en lokal server. Det innebär att varje användare har ett eget konto och får access till lagringsplatsen, och man bestämmer själv över kataloger och strukturer. 

Vill man ha in användare utifrån kan man öppna upp via ftp. Då får varje användare ett eget konto och via det kan man hämta och lämna dokument. Du kan också via ett webbgränssnitt gå in och hämta och lämna dokument.

Vi erbjuder tilläggstjänster för att återskapa borttagna dokument inom tre veckor och för längre arkivering. Det går också att kombinera med en VPN-tjänst för att öka säkerheten när personer utifrån ska ha tillgång till lagringsplatsen.

 

Lagringsplats 

Om du har en nätanslutning från oss kan du ansluta datorerna på arbetsplatsen direkt till lagringsplatsen, precis som en nätverksenhet, och du bestämmer själv över kataloger och strukturer. Storleken på lagringsplatsen kan öka efter hand.


Access utifrån 

Förutom att alla på kontoret kommer åt lagringsplatsen så går det även att öppna för användare utifrån via ftp eller en webbsida. Varje användare får ett eget konto och kan hämta och lämna dokument. För att öka säkerheten när lagringsplatsen accessas utifrån kan tjänsten kombineras med en VPN-tjänst.

Enkel fildelning 

Om du har behov av att skicka filer till dina kunder och kontakter, eller dela filer i ett projekt, finns det en smart funktion för att dela mappar i din lagringsplats via ett e-postmeddelande. Kontakta oss så berättar vi mer.


Återställning av borttagna dokument 

Som en extra tjänst erbjuder vi en möjlighet att återskapa borttagna dokument (eller tidigare versioner) inom tre veckor. Längre arkivering kan avtalas separat (se prislista).

Inloggning 

Alla användare som loggar in på tjänsten ska ha ett eget användarnamn och lösenord. Fem användare ingår som grund i tjänsten vid installationstillfället.


Anslutning till Griffels nät 

Om du inte har tillgång till Griffels nät kan du komma åt dina dokument via FTP eller ett webbgränssnitt.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45