Skickade meddelanden och IMAP i Outlook 2003

1) Öppna menyn Verktyg och klicka på "Regler och aviseringar...".

 

2) Klicka på "Ny regel..."

3) Kryssa för "Börja med en tom regel" och markera sedan "Kontrollera meddelanden när de har skickats". Klicka på knappen Nästa.

4) Kryssa för alternativet "genom namn-kontot", klicka sedan på länken "namn" i den undre rutan och välj ditt IMAP-konto.

5) Klicka på OK och därefter på knappen Nästa.

6) Kryssa för alternativet "flytta en kopia till mappen namn", klicka sedan på länken "namn" i den undre rutan och välj den mapp där dina skickade meddelanden ska lagras.

 

7) Nu ska det se ut som i skärmbilden nedan, klicka på knappen Nästa.

8) Nästa bild frågar om undantag och detta hoppar vi över genom att klicka på knappen Nästa.

9) Fyll i ett beskrivande namn på regeln och kontrollera att rutan "Tillämpa regeln" är ikryssad. Klicka på knappen Slutför och sedan Ok.

10) Nu är det klart, skickade meddelanden kommer att hamna i den mapp du angav i steg 6 ovan.