Inställningar för Exchange Android

För att konfigurera din klient så att den synkar ditt Exchange-konto gör du enligt följande guider. Kontrollera att du verkligen har en Exchange-tjänst hos Griffel.

Android

För att konfigurera din Androidtelefon så att den synkar ditt Exchange-konto gör du enligt nedanstående. Det kan se lite olika beroende på vilken telefonmodell du har men i princip är det samma förfarande. Kontrollera att du verkligen har en Exchangetjänst hos Griffel och att din telefon har tillgång till internet.

1. Gå in under "Inställningar" och välj därefter "Konton och synkning".

2. Tryck på knappen "Lägg till konto".

3. Välj "Microsoft Exchange ActiveSync"

4. Fyll i din e-postadress och det lösenord du har blivit tilldelad och tryck därefter på knappen "Nästa".

5. Fyll i användarnamn vilket är er e-postadress och Exchange-server "exchange1.griffel.se" och tryck på knappen "Nästa".

6. Godkänn att servern får fjärrstyra säkerhetsfunktioner genom att trycka på knappen "OK".

7. Namnge kontot och tryck slutligen på knappen "Klar".

8. Följande säkerhetsmeddelande kan komma att visas, välj här att aktivera dessa funktioner.

9. Nu är det färdigt och kontot är klart att användas.