Inställningar för Exchange - iPhone

E-post

iPhone

För att konfigurera din iPhone så att den synkar ditt Exchangekonto gör du enligt nedanstående. Kontrollera att du verkligen har en Exchangetjänst hos Griffel och att din telefon har tillgång till internet.

 


1. Gå in under "Inställningar" och välj därefter "Lösenord och konton".
 


2. Välj "Lägg till konto" och sedan alternativet "Exchange".
 


3. Fyll i din e-postadress och det lösenord du har blivit tilldelad. Under Beskrivning kan ni döpa kontot till något lämpligt och tryck på "Nästa".
 


4. Här fyller ni i Servernamn: exchange1.griffel.se och Användarnamn är er mailadress. Domän lämnar ni blankt. Tryck på "Nästa".
 


5. Här väljer ni vad som skall synkas, som standard är allt markerat. Tryck på "Spara". KLART!