En bra och säker serverfunktion med god prestanda till ett bra pris

En virtuell server passar företag som behöver en server men som inte har behov av en egen, eller kunskap eller intresse av att sköta den.

Med en virtuell server hos oss har ni möjlighet att snabbt och enkelt utöka er kapacitet när behovet ökar. Ni får också tillgång till den spetskompetens både när det gäller produkter och tjänster som finns hos oss på Griffel. Våra servrar har bra prestanda, är mycket driftsäkra och förvaras i en miljö med hög säkerhet. Anslutningen till Internet ger en god redundans och hög kapacitet, tack vare att vi har flera olika förbindelser.

Vi tar hand om alla era servertjänster och levererar även Internetanslutning till er. Ni betalar ett månadspris som beräknas efter diskbehov och överförd datamängd. Servern kan tilldelas fler processorer, mer arbetsminne eller diskyta allt eftersom behovet ökar.

Vi sköter backup av system och data som en tilläggstjänst. Ni kan även få en funktion där ni kan återskapa borttagna eller skadade filer (sparas i 14 dagar). Vi erbjuder även en VPN-tjänst för att öka säkerheten när personer utifrån ska ha tillgång till servern.

Virtuell server 

En virtuell server är en kraftfull dator där flera delar samma hårdvara men ändå kör en egen isolerad server. Detta ger bra pris/prestanda och kontroll av viktiga resurser. Vi ansvarar för att hårdvaran fungerar och ni får en server som en färdig funktion.


Standardkonfigurering 

Servern är grundkonfigurerad med en processor och 1 GB arbetsminne. Det är enkelt att utöka tilldelade resurser när behoven ökar.


Operativsystem 

Den virtuella servern ersätter hårdvaran i en traditionell server och ett operativsystem måste installeras. Alla operativsystem på marknaden fungerar (ingår ej). Vi är en

Microsoft-partner och tillhandahåller produkter från dem.
 

Internetanslutning

Griffels anslutning till Internet har hög kapacitet och det finns kopplingar till flera operatörer. Varje server har en porthastighet av 1 Gbit/s. Månadspriset bestäms efter beräknad överförd datamängd. Ingen debitering i efterhand.


Serverns placering 

Griffels driftceller är en säker miljö för placering av datorutrustning. Dieselaggregat, UPS, kylsystem i kombination med en rad övervakningssystem säkerställer att driften upprätthålls

Operativsystemdrift 

Som en tilläggstjänst sköter vi matchning av operativsystem och övervakar tekniska resurser (enligt överenskommelse).


Backup på filnivå 

Som en extra tjänst erbjuder vi en möjlighet att återskapa borttagna eller skadade filer (eller tidigare versioner) inom 3 månader. Offereras separat.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Robert Kitanovski

E-post
0470 - 70 66 86

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51