GDPR

Griffel som personuppgiftsbiträde lagrar och hanterar personuppgifter som namn, funktion, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, avtalsägare, fakturareferens och behöriga beställare för att kunna leverera våra tjänster och upprätthålla våra ingångna kundavtal samt för att nå ut med information, erbjudande och nyhetsbrev.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

I de fall tjänsten kräver att Griffel anlitar andra personuppgiftsbiträden säkerställs att dessa andra personuppgiftsbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem att tillhandahålla minst den nivå av dataskydd som Griffel avkrävs enligt GDPR.

De underleverantörer vi använder i leverans av våra tjänster som vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med är:

  • Microsoft Inc

  • HL Design & Media AB

  • Wexnet AB

  • ViaEuropa Sverige AB

  • Stiftelsen för Internetinfrastruktur