Griffel är en helhetsleverantör av IT-tjänster till företag i hela Sverige. Via våra affärsområden kommunikationstjänster, servertjänster och verksamhets-IT hjälper vi våra kunder att utveckla sin verksamhet. 

Vårt eget fibernät i Växjö gör vår position unik och möjliggör ett helhetsansvar i leveransen eftersom vi inte är beroende av någon underleverantör.  

 

Våra kunder 

Våra kunder är små och medelstora företag inom alla branscher som värdesätter snabb och kvalificerad support samt vill utvecklas tillsammans med oss. 

 

Vad erbjuder vi? 

Griffel är en Internetleverantör (ISP) och vi erbjuder alla typer av kommunikationstjänster med allt från drift av trådade och trådlösa nätverk till mer kvalificerade brandväggstjänster och svartfiberförsäljning till nationella operatörer. I våra två driftshallar erbjuder vi servertjänster t.ex. webbhotell, e-post och virtuella servrar. Inom verksamhets-IT levererar vi allt från datorer till molntjänster och erbjuder utbildningar samt konsultation med kundens behov och önskemål i centrum. 

Griffel har ett nära samarbete med partners inom olika närliggande områden. Tillsammans kan vi leverera bästa möjliga funktion till våra gemensamma kunder och vara konkurrenskraftiga i en värld av snabb teknisk utveckling. 

 

Historien om Griffel 

Griffel startades 1993 som MacData i Växjö AB med affärsidén att sälja datorer till framförallt skolor och den grafiska branschen. Efter några år bytte man namn till Griffel med associationen till skolans griffeltavla. 

ISDN var tekniken på modet! Vi på Griffel kände att det här inte var den framtida lösningen, och 1995 skaffade företaget en fast Internetanslutning på 64 kbit/s och började experimentera för att hitta tillämpningar och affärsmöjligheter. 

Under ett par år fortsatte verksamheten med en sjunkande datorförsäljning i en snabbt förändrande bransch och en sakta ökande försäljning av Internettjänster. Det var därför logiskt att göra en förändring och avsluta datorförsäljningsdelen. 

Den ökande Internetförsäljningen bestod av både anslutningstjänster via koppar, radio och så småningom fiber. Servertjänsterna var primärt e-post och webbhotell. Tjänsterna har under åren förbättrats, utvecklats och metoderna förändrats.  

Efter återkommande önskemål från våra kunder om att leverera fler IT-tjänster så breddades 2014 erbjudandet till att även innefatta affärsområdet verksamhets-IT som gjorde att vi nu har en fulländad produktportfölj. För att få en bra start på området införlivades Driftbolaget i Norden AB in i Griffel med både kunder och personal. 

För att ytterligare bredda verksamheten köptes OEBA Solutions AB 2015 som idag är ett helägt dotterbolag med ett eget utvecklat system för egenkontroll. 

Griffel AB startades av Jonas Björnlund och Pär Lundberg tillsammans med tre mindre delägare som successivt köptes ut. Idag är Jonas Björnlund ensam ägare till Griffel AB. Företagets filosofi har hela tiden varit att skynda långsamt och bygga en stabil verksamhet där kunder kan räkna med en långsiktig relation och en pålitlig leverantör. 

Vårt kontor finns på Västergatan i Växjö och vi är 26 medarbetare som alla arbetar för att våra kunder ska ha problemfria IT-lösningar. 2018 omsatte Griffel exklusive OEBA:s drygt 35 miljoner kronor.