Risk- och Sårbarhetsanalys

Hur man Förbereder, förebygger och hanterar kriser

Griffels Risk- och sårbarhetsanalys ger viktig kunskap om hur man förbereder, förebygger och hanterar kriser. I Griffels strävan att arbeta med pålitlig IT är Risk- och Sårbarhetsanalysen ett viktigt verktyg.

Har ert företag koll på vilka risker er IT-miljö ställs inför? Vilka konsekvenser får ett IT-driftstopp, intrång, eller ett kryptovirus på hela eller delar av er IT-miljö? Saknar beslutsfattare och verksamhetsansvariga i er organisation ett strukturerat säkerhetsarbete så är Griffels Risk- och Sårbarhetsanalys rätt väg att gå. 

Vi ser till att det funkar

Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Om du vill hitta en kreativ lösning eller behöver hjälp med allt från din smartphone till ert wifi. Vårt engagerade gäng står redo att hjälpa dig med IT-lösningar som bara funkar.