Risk- och Sårbarhetsanalys

 

Griffels Risk- och sårbarhetsanalys ger viktig kunskap om hur man förbereder, förebygger och hanterar kriser. I Griffels strävan att arbeta med pålitlig IT är Risk- och Sårbarhetsanalysen ett viktigt verktyg.

Har ert företag koll på vilka risker er IT-miljö ställs inför? Vilka konsekvenser får ett IT-driftstopp, intrång, eller ett kryptovirus på hela eller delar av er IT-miljö? Saknar beslutsfattare och verksamhetsansvariga i er organisation ett strukturerat säkerhetsarbete så är Griffels Risk- och Sårbarhetsanalys rätt väg att gå. 

Det finns flera skäl till att företag och organisationer bör göra en risk och sårbarhetsanalys på sin IT-miljö. Det främsta skälet är naturligtvis för att skapa en objektiv bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns för den aktuella IT-miljön, nu och i framtiden. Ett annat skäl är att minimera risken för att något skall inträffa och om det ändå händer, minimera konsekvenserna. 

Syftet är att beslutsfattare och verksamhetsansvariga ska ha ett strukturerat och prioriterat underlag för sitt fortsatta arbete med att säkerställa IT-stödet i organisationen. Samtidigt så bidrar analysen till att öka insikten hos deltagarna, många gånger i form av en ”aha-upplevelse”. 

Arbetet med analysen går till så att kunden först kommer överens om en ett antal gemensamma värderingar. Därefter genomförs en Workshop med utvalda deltagare från kundens verksamhet. Därefter sammanställer Griffel resultatet i en rapport. 

Efter genomförd workshop så sammanställer Griffel resultatet i en rapport som överlämnas och presenteras muntligt. Rapporten innehåller då en förteckning av samtliga scenarion, analyserade scenarion och en prioriterad lista med förslag på åtgärder.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45

Lina Ekberg

E-post
0470 - 72 30 58