Pålitlig Backup

 

Med vår tjänst Pålitlig Backup hjälper vi ert företag att säkerställa att viktig information inte går förlorad. 

Den information du har på din dator eller server är oftast mycket mer värdefull är själva hårdvaran. Förlust av data kan orsaka stora skador för ett företag.

Nästan 80 procent av svenska bolag har utsatts för någon form av cyberangrepp det senaste året (Källa PWC 2020) Idag är riskerna överhängande att ditt företag kan utsättas för t ex utpressningsvirus som i värsta fall kan innebära att din filer blir låsta och omöjliga att komma åt. Men data kan också gå förlorad vid till exempel brand, inbrott eller försumlighet.

Därför är det viktigt att spara er data på säkra platser så att du på ett enkelt sätt kan återläsa datan vid behov.  

Tidigare var det kostsamt och omständligt att sätta upp säkra backuprutiner, så är det inte idag.  

Med vår backuptjänst för ni en enkel, smidig och säker lösning. Backup genomförs på den data du väljer och körs varje natt. För din arbetsdator görs backup kontinuerligt när du är ansluten till Internet. Ni betalar en månadsavgift efter hur mycket utrymme ditt företag behöver.

Standardmoduler

Licenser

Vi tillhandahåller licencer enligt avtal och de licenser som finns tillgängliga är Server och Klient. En backupprofil och ett backupschema tillhandahålls för respektive enhet.

Lagringsutrymme

Vi tillhandahåller lagringsutrymme och ni blir debiterade för utnyttjat lagringsutrymme per Gigabyte och månad.

Grundläggande övervakning och underhåll

Vi utför en grundläggande övervakning och säkerställer att tjänsten fungerar samt att konfigurerad säkerhetskopieringar genomförs enligt avtal. Vid incidenter i backuptjänsten återställer vi tjänsten.

Tilläggsmoduler:

Microsoft Exchange Server

I tillägg till standardtjänsten kan även applikationsrelaterad backup erbjudas för Microsoft Exchange Server.

Microsoft SQL Server

I tillägg till standardtjänsten kan även applikationsrelaterad backup erbjudas för Microsoft SQL Server.

Microsoft Active Directory

I tillägg till standardtjänsten kan även applikationsrelaterad backup erbjudas för Microsoft Active Directory.

Microsoft 365 E-postkonto

I tillägg till standardtjänsten kan även Microsoft 365 E-postkonto säkerhetskopieras. Då ingår bl.a. följande delar: e-postlåda, gruppmail, arkiv, kalender, kontakter och anteckningar.

Microsoft 365 OneDrive konto

I tillägg till standardtjänsten kan även Microsoft 365 OneDrive konto säkerhetskopieras. Då ingår bl.a. följande delar: filer och kataloger.

Microsoft 365 SharePoint site

I tillägg till standardtjänsten kan även Microsoft 365 Sharepoint site säkerhetskopieras. Då ingår bl.a. följande delar: Sharepointsidor (sites), gruppsidor (Group sites), listor och dokument.

Microsoft 365 Teams

I tillägg till standardtjänsten kan även Microsoft 365 Teams säkerhetskopieras. Då ingår bl.a. följande delar: Teams namn, Teams medlemmar, Teams kanaler och Teams postlådor.

Uppdragsaktiviteter:

Återläsning av data/backup

Vi återläser data/backup på er begäran.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45