Backup

 

Säkerställer att viktig information även finns lagrad utanför företaget. Att ha backup på sin hårddisk borde vara lika självklart som att ha lås på ytterdörren. Idag vet alla att datorer och servrar har en begränsad livslängd. Det är inte frågan om hårddisken rasar, utan när..

Med en backup säkerställer ni att viktig information också finns lagrad utanför företaget. Försäkringsbolagen ställer idag krav på att regelbundna backuper tas och att de förvaras i andra lokaler.

Vi ser till att din data sparas undan säkert. Ni bestämmer vad som ska vara med i körningen. Vi kan ta backup både på en fysisk server, virtuell server och arbetsdator. Vi återskapar förlorad data så att du snabbt kan vara tillbaka i arbete.

Backup genomförs på den data du väljer och körs varje natt. För din arbetsdator görs backup kontinuerligt när du är ansluten till Internet. Du betalar en månadsavgift efter hur mycket utrymme ditt företag behöver. 

Serverns placering

Griffels driftceller är en säker miljö för placering av datorutrustning. Dieselaggregat, UPS och kylsystem i kombination med en rad olika övervakningssystem säkerställer att driften upprätthålls.


Internetanslutning 

Griffels anslutning till Internet har hög kapacitet och det finns kopplingar till flera operatörer.

Förbindelse/Trafik

Vi erbjuder som standard en 100 Mbit/s anslutning (1 Gbit/s på förfrågan) och som grund ingår en genomsnittlig trafikvolym på 50 GB/månad.


Elanslutning 

Som standard levererar vi ett 230V/6A jordat uttag, genomsnittligt effektuttag på 300 W, till varje 1U-enhet. För serverplats Tower gäller 300 W och för serverplats rackskåp tillkommer elförbrukningen.

Tilläggstjänster 

Vi erbjuder en mängd tilläggstjänster som VPN, VLAN och backuptjänster.


Brandvägg och IP-nummer 

Brandväggsfunktion finns som tillval. Ett publikt fast IP-nummer ingår. Önskas fler utgår en administrativ avgift enligt prislistan.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51