Pålitlig Backup

Säkerställ att viktig information inte går förlorad 

Den information du har på din dator eller server är of­tast mycket mer värdefull är själva hårdvaran. Förlust av data kan orsaka stora skador för ett företag.

Enkel, smidig och säker lösning

Nästan 80 procent av svenska bolag har utsatts för någon form av cyberangrepp det senaste året (Källa PWC 2020) Idag är riskerna överhängande att ditt företag kan utsättas för t ex utpressningsvirus som i värsta fall kan innebära att dina filer blir låsta och omöjliga att komma åt. Men data kan också gå förlo­rad vid till exempel brand, inbrott eller försumlighet.

Därför är det viktigt att spara er data på säkra platser så att du på ett enkelt sätt kan återläsa datan vid behov.

Tidigare var det kostsamt och omständligt att sätta upp säkra backuprutiner, så är det inte idag. Med vår backuptjänst får ni en enkel, smidig och sä­ker lösning. Backup genomförs på den data du väljer och körs varje natt. För din arbetsdator görs backup kontinuerligt när du är ansluten till internet. Ni betalar en månadsavgift efter hur mycket utrymme företaget behöver.

Kundreferenser

"Vi är väldigt nöjda med tillgängligheten och kommunikationen"

Våra grannar Synkliniken har använt våra tjänster ända sen de startade verksamheten 2003 och har på senare år ökat antal tjänster så att vi har blivit en helhetsleverantör.

Vi ser till att det funkar

Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Om du vill hitta en kreativ lösning eller behöver hjälp med allt från din smartphone till ert wifi. Vårt engagerade gäng står redo att hjälpa dig med IT-lösningar som bara funkar.