Informationssäkerhetsutbildning

Informationssäkerhets-utbildning för företag

Behöver ni stärka er medvetenhet kring IT-säkerhet?

I takt med att vårt sätt att arbeta förändras i samband med digitaliseringen, så ökar även risken för att bli utsatt för en cyberattack markant. I dag har många företag relativt bra kontroll på det tekniska skyddet för att försvara sin IT-struktur. Men hur kan då cyberkriminella fortsatt nå framgång?

Sanningen är att 9 av 10 intrång beror på den mänskliga faktorn, då man både medvetet men framför allt omedvetet gett access till företagets IT-miljö. Det ställer helt nya krav på både personal och ledning att skapa en strategi för att skydda sig. Man behöver också skapa en medvetenhet internt kring hur man ska förebygga att cyberkriminella får kontroll över IT-miljön.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver hjälp med att stärka medvetenheten internt kring IT-säkerhetsarbete. Vi kommer bland annat gå igenom fakta över hur situationen ser ut idag, både tillvägagångssätt och hur snabbt hoten förändras i samband med att vi blir alltmer digitala. Vi kommer även ge tips på hur vi som individer ska agera för att förebygga risken att bli utsatta för IT-angrepp.

 

Utbildningens innehåll:

Kort fakta om cyberbrottslighet

Vilka riskfaktorer finns?

Hur går IT-kriminella tillväga?

Vad kan effekterna bli för er organisation?

Hur minskar vi risken för intrång?

 

För vem?

Utbildningen riktar sig mot användare

Kundreferenser

"Vi är väldigt nöjda med tillgängligheten och kommunikationen"

Våra grannar Synkliniken har använt våra tjänster ända sen de startade verksamheten 2003 och har på senare år ökat antal tjänster så att vi har blivit en helhetsleverantör.

Vi ser till att det funkar

Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Om du vill hitta en kreativ lösning eller behöver hjälp med allt från din smartphone till ert wifi. Vårt engagerade gäng står redo att hjälpa dig med IT-lösningar som bara funkar.