Virtuell Privat Server - VPS

Virtuell server tjänst för ditt företag

Ger en låg kostnad samtidigt som ni får tillgång till en mycket kraftfull och tillförlitlig hårdvara

En VPS passar de alla flesta applikationer och miljöer. Med en VPS hos Griffel har ni också möjlighet att snabbt och enkelt förändra tilldelning av resurser i takt med att era behov förändras. Ni köper alltså just det kapacitet som serversystemet för stunden kräver och behöver därigenom inte göra stora investeringar för framtida behov.

Stor tillgänglighet och redundans

Griffels servrar har en mycket stor tillgänglighet och bygger på en hög redundans på flertalet nivåer. Strömförsörjningen till våra datacenter har eget elverk och två av varandra oberoende UPS:er (batterireserver). Kommunikationsvägar, såväl till kunders dedikerade nät som till internet är också redundanta. Med andra ord har vi tagit redundansen till en så hög nivå som möjligt, allt för att ni som kund ska känna er trygga med Griffels lösning.

Som tillval kan VPS:en säkerhetskopieras, informatio-nen lagras då i ett annat datacenter. Tillförlitligheten i kopieringen kan ytterligare stärkas genom att vi, på er uppmaning, genomför återtagningstester. Det innebär att vi säkerställer att backupen är fullt användbar vid exempelvis ett haveri.

Den virtuella tekniken gör det möjligt att skapa ögonblicksbilder av servern, dessa kan användas som återställningspunkter och kan vara till nytta vid exempelvis systemuppgraderingar eller uppgradering av affärssystem. Därmed blir det enkelt att backa till föregående installation.

Kundreferenser

"Vi är väldigt nöjda med tillgängligheten och kommunikationen"

Våra grannar Synkliniken har använt våra tjänster ända sen de startade verksamheten 2003 och har på senare år ökat antal tjänster så att vi har blivit en helhetsleverantör.

Vi ser till att det funkar

Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Om du vill hitta en kreativ lösning eller behöver hjälp med allt från din smartphone till ert wifi. Vårt engagerade gäng står redo att hjälpa dig med IT-lösningar som bara funkar.