Virtuell Privat Server - VPS

 

Med en VPS får ni det bästa av två världar. En egen server till en låg kostnad samtidigt som ni får tillgång till en mycket kraftfull och tillförlitlig hårdvara. Det innebär att ni som kund, i högre grad, kan fokusera på er egen kärnverksamhet utan att oroa er för IT-problem. 

En VPS passar de allra flesta applikationer och miljöer. Med en VPS hos Griffel har ni också möjlighet att snabbt och enkelt förändra tilldelning av resurser i takt med att era behov förändras. Ni köper alltså just den kapacitet som serversystemet för stunden kräver och behöver därigenom inte göra stora investeringar för framtida behov. 

Griffels servrar har en mycket stor tillgänglighet och bygger på en hög redundans på flertalet nivåer. Strömförsörjningen till våra datacenter har ett eget elverk och två av varandra oberoende UPS:er (batterireserv). Kommunikationsvägar, så väl till kunders dedikerade nät, som till internet är även dessa redundanta. Med andra ord har vi tagit redundansen till en så hög nivå som möjligt, allt för att ni som kund ska känna er trygga med vår lösning. 

Som tillval kan VPS:en säkerhetskopieras, informationen lagras då i ett annat datacenter. Tillförlitligheten i kopieringen kan ytterligare stärkas genom att vi, på er uppmaning, genomför återtagningstester. Detta innebär att vi säkerställer att backupen är fullt användbar vid exempelvis ett haveri.

Den virtuella tekniken gör det möjligt att skapa överblicksbilder av servern, dessa kan användas som återställningspunkter och kan vara till nytta vid exempelvis systemuppgraderingar eller uppgradering av affärssystem. Därmed blir det enklare att backa till föregående installation.

 

Standardmoduler

Virtuell kapacitet

Servern tilldelas nödvändig kapacitet enligt era önskemål avseende antal vCPU, tilldelat RAM-minne och antal nätverksinterface.

 

Tilläggsmoduler

Säkerhetskopiering

Med modulen säkerhetskopiering tas en ögonblicksbild av servern som sedan kopieras och lagras i en annan serverhall. 

 

Licenser

Tjänsten kan kompletteras med så kallade hyrlicenser som tecknas av Griffel men används av kunden, t.ex. operativsystemlicenser för Windows Server. 

 

Internetaccess

Om en VPS inte ansluts till ett kundnät så kan den modulen med internetaccess anslutas direkt till internet. 

 

Aktiviteter

Grundkonfiguration av operativsystem

Vi installerar ett överenskommet operativsystem.

 

Verifiering av säkerhetskopia

Med aktiviteten återtagningstest kan just er VPS eller grupp av VPS:er återställas för att säkerställa att den säkerhetskopierade informationen verkligen går att använda tillsammans. 

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45

Lina Ekberg

E-post
0470 - 72 30 58