VPN - Fjärranslutning

Företags-VPN

Hög säkerhet vid användning av kontorets nätverk hemifrån

Vår tjänst VPN är för företag där medarbetare behöver ha access med hög säkerhet till kontorets nätverk, t ex hemifrån eller vid resor.

Vi står för en central VPN-utrustning och ser till att kontorets nätverk kan nås genom VPN-tunneln. Vi har hög kompetens och kan fungera som rådgivare både till kund och kunds IT-konsult. På Griffel har vi en avancerad VPN-router som hela tiden övervakas och uppdateras. Dessutom kan vi hjälpa till med att prova att VPN-tunneln fungerar.

Programmet du behöver finns redan installerat i din dator (både på PC och Mac) och en handfull inställningar behöver matas in för att få igång funktionen. Du kan sedan komma åt de flesta av kontorets resurser.

Kundreferenser

"Vi är väldigt nöjda med tillgängligheten och kommunikationen"

Våra grannar Synkliniken har använt våra tjänster ända sen de startade verksamheten 2003 och har på senare år ökat antal tjänster så att vi har blivit en helhetsleverantör.

Vi ser till att det funkar

Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Om du vill hitta en kreativ lösning eller behöver hjälp med allt från din smartphone till ert wifi. Vårt engagerade gäng står redo att hjälpa dig med IT-lösningar som bara funkar.