Webbfilter

Webbfilter hjälper till att få kontroll över ditt företags internettrafik

Internet har på många sätt förändrat och revolutione-rat hur vi arbetar och kommunicerar. Omfattningen av information som finns på internet är enormt, men tyvärr medför det att vår sårbarhet ökar med ibland mycket stora konsekvenser som följd. Vi ser idag en allt större hotbild från mindre nogräknade aktörer som har som största uppgift att förstöra data eller i värsta fall ta kommandot över hela IT-miljöer. Det kan få betydande ekonomiska konsekvenser.

Webbfilter är en tilläggstjänst till vår centrala brand-väggstjänst. Kortfattat är ett webbfilter en programva-ra som är avsedd att begränsa användarens rätt att visa olika webbplatser på datorn.

Webbfiltret innehåller en vitlista, en svartlista samt ett dynamiskt filter. Vitlistan tillåter åtkomst till webbplat-ser oavsett om webbplatsen är placerad i svartlistan eller det dynamiska webbfiltret. Svartlistan blockerar åtkomsten till specifikt angivna webbplatser. Det dynamiska filtret innehåller kategorier med flertalet webbplatser som begränsas. Det blockerar även åtkomsten till oönskade webbplatser enligt standar-driktlinjer som finns installerat i webbfiltret.

Vi erbjuder som standard en begränsning av utgåen-de trafik till olika kategorier som t ex våld, sex, droger, alkohol, dejting plus många fler. Vi kan även lägga till eller öppna upp olika sidor enligt era önskemål.

Kundreferenser

"Vi är väldigt nöjda med tillgängligheten och kommunikationen"

Våra grannar Synkliniken har använt våra tjänster ända sen de startade verksamheten 2003 och har på senare år ökat antal tjänster så att vi har blivit en helhetsleverantör.

Vi ser till att det funkar

Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Om du vill hitta en kreativ lösning eller behöver hjälp med allt från din smartphone till ert wifi. Vårt engagerade gäng står redo att hjälpa dig med IT-lösningar som bara funkar.