Webbfilter

 

Ett webbfilter hjälper till att få kontroll över ditt företags internettrafik.

Internet har på många sätt förändrat och revolutionerat hur vi arbetar och kommunicerar.

Omfattningen av information som finns på internet är enormt men tyvärr medför det att vår sårbarhet ökar med ibland mycket stora konsekvenser som följd.

Vi ser idag en allt större hotbild från mindre nogräknade aktörer som har som största uppgift att förstöra data eller i värsta fall ta kommandot över hela IT-miljöer. Detta kan få betydande ekonomiska konsekvenser. Denna tjänst ger er möjlighet att reglera internettrafiken utifrån era önskemål och policys och den innehåller även mycket mer som vi gärna presenterar i ett samtal.

 

Beskrivning av tjänsten

Webbfilter är en tilläggstjänst till vår centrala brandväggstjänst och den ger en rad olika möjligheter. Webbfilter är en programvara som är avsedd att begränsa en användares rätt att visa olika webbplatser på datorn. 

Webbfiltret innehåller en vitlista, en svartlista samt ett dynamiskt filter. Vitlistan tillåter åtkomst till webbplatser oavsett om webbplatsen är placerad i svartlistan eller det dynamiska webbfiltret. Svartlistan blockerar åtkomsten till specifikt angivna webbplatser. 

 

Det dynamiska filtret innehåller kategorier med flertalet webbplatser som begränsas. Detta blockerar även åtkomsten till oönskade webbplatser enligt standardriktlinjer som finns installerat i webbfiltret.

Vi erbjuder som standard en begränsning av utgående trafik till olika kategorier som t.ex. våld, sex, droger, alkohol, dejting. Vi kan även lägga till eller öppna upp olika siter enligt era önskemål. 

Tjänstens innehåll

  • Webbfiltrering
  • Ryktesbaserad IP-blockering
  • Antivirus
  • Applikationskontroll
  • Geoblockering

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45

Lina Ekberg

E-post
0470 - 72 30 58