Ett webbfilter hjälper till att få kontroll över ditt företags internettrafik

Internet har på många sätt förändrat och revolutionerat hur vi arbetar och kommunicerar.

Omfattningen av information som finns på internet är enormt men tyvärr medför det att vår sårbarhet ökar med ibland mycket stora konsekvenser som följd.

Vi ser idag en allt större hotbild från mindre nogräknade aktörer som har som största uppgift att förstöra data eller i värsta fall ta kommandot över hela IT-miljöer. Detta kan få betydande ekonomiska konsekvenser. Denna tjänst ger er möjlighet att reglera Internettrafiken utifrån era önskemål och policys och den innehåller även mycket mer som vi gärna presenterar i ett samtal.

 

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Robert Kitanovski

E-post
0470 - 70 66 86

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51