Utbildningar

Våra utbildningar

Behöver ni stärka er medvetenhet kring IT-säkerhet? Eller behöver ni hjälp med att använda Microsoft 365 på ett effektivt sätt? Vi erbjuder flera olika utbildningar för att ni ska kunna använda era tjänster på ett enkelt och effektivt sätt! Vi har två utbildningar som är färdigpaketerade och som är öppna för alla. Men vi kan också erbjuda företagsspecifika utbildningar anpassade efter just era behov och önskemål. 

Informationssäkerhetsutbildning

 

 

Behöver ni stärka er medvetenhet kring IT-säkerhet?

I takt med att vårt sätt att arbeta förändras i samband med digitaliseringen, så ökar även risken för att bli utsatt för en cyberattack markant. I dag har många företag relativt bra kontroll på det tekniska skyddet för att försvara sin IT-struktur. Men hur kan då cyberkriminella fortsatt nå framgång?

Sanningen är att 9 av 10 intrång beror på den mänskliga faktorn, då man både medvetet men framför allt omedvetet gett access till företagets IT-miljö. Det ställer helt nya krav på både personal och ledning att skapa en strategi för att skydda sig. Man behöver också skapa en medvetenhet internt kring hur man ska förebygga att cyberkriminella får kontroll över IT-miljön.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver hjälp med att stärka medvetenheten internt kring IT-säkerhetsarbete. Vi kommer bland annat gå igenom fakta över hur situationen ser ut idag, både tillvägagångssätt och hur snabbt hoten förändras i samband med att vi blir alltmer digitala. Vi kommer även ge tips på hur vi som individer ska agera för att förebygga risken att bli utsatta för IT-angrepp.

 

Utbildningens innehåll:

Kort fakta om cyberbrottslighet

Vilka riskfaktorer finns?

Hur går IT-kriminella tillväga?

Vad kan effekterna bli för er organisation?

Hur minskar vi risken för intrång?

 

För vem?

Utbildningen riktar sig mot användare

Introduktionsutbildning Microsoft 365

Vill du komma igång med Microsoft 365? Då är det här utbildningen för dig!

Den här utbildningen vänder sig till dig som precis har börjat använda Microsoft 365 eller som vill komma igång med att skapa en grund för arbetssättet i applikationerna.

Med Microsoft 365 kan du samarbeta och kommunicera med dina kollegor oavsett var du befinner dig. Du kan arbeta från alla olika typer av enheter, till exempel dator, smartphone eller surfplatta.

Syftet med utbildningen är att du ska få en grundkännedom om hur du kan utnyttja de olika funktionerna i Microsoft 365 och hur du kan samarbeta på ett smart sätt.

I utbildningen går vi exempelvis igenom hur du kan dela dokument, skapa inställningar för behörigheter och använda smarta funktioner för att förbättra samarbetet, både mellan kollegor och partners. Vi kommer även visa hur ni kan arbeta gemensamt och parallellt i de olika applikationerna.

Kursinnehåll

Grunder och navigering i Microsoft 365

E-post, kalender och kontakter

OneDrive för företag

SharePoint för företag

Grunderna i Teams

Hur du arbetar med Officepaketet (Word, Excel och PowerPoint)

Intern och extern kommunikation

Mötesbokning