Inställningar för standardmail - Android IMAP

För att konfigurera din Androidtelefon så att den synkar ditt IMAP-konto gör du enligt nedanstående. Det kan se lite olika beroende på vilken telefonmodell du har men i princip är det samma förfarande. Kontrollera att du verkligen har en IMAP-tjänst hos Griffel och att din telefon har tillgång till internet.

1. Gå till ”Inställningar” och scrolla ned till ”Konton”.

2. Välj ”Lägg till konto”.

3. Välj sedan ”E-post”.

4. Skriv i din e-postadress och ditt lösenord, och klicka sedan på ”Manuell inställning”.

5. Välj IMAP-konto.

6. Din e-postadress bör redan vara ifylld, men tänk på att ”Användarnamnet” måste kompletteras.

 

Fyll sedan i IMAP-server: mail.griffel.se.

På inkommande server behöver du inte justera säkerhetstyp och port.
Skrolla sedan ned till SMTP-inställningarna.

 

7. Fyll i utgående server: smtp.griffel.se

Säkerhetstyp på utgående server ska vara TLS, och port ska vara 587. Se också till att du bockat i att autentisering ska användas. Tryck sedan på ”Logga in”, och så lägger den till kontot.

8. Denna delen är valfri, och avhandlar synknings-alternativ. Vill du att telefonen ska synkronisera all din e-post, så öppnar du E-post-appen, går in på ditt konto, och väljer ”Inställningar”.

 

 

9. Klicka på ditt konto.

 

 

10. Nu kommer du att se ”Period för synkronisering av E-post”. Klicka där.

 

 

11. Här kan du välja hur långt bak i tiden du vill synkronisera kontot. Om du vill kunna se alla e-postmeddelanden du har i din inkorg väljer du ”Alla”. Om det räcker med de senaste så kan du välja t. ex. ”1 vecka” eller ”2 veckor”.