VPN

 

Vår tjänst VPN passar företag där medarbetarna behöver ha access med hög säkerhet till kontorets nätverk, exempelvis hemifrån eller vid resor.

Vi står för en central VPN-utrustning och ser till att kontorets nätverk kan nås genom VPN-tunneln. 

Vi har hög kompetens och kan fungera som rådgivare både till kund och kunds IT-konsult. 

På Griffel har vi en avancerad VPN-router som hela tiden övervakas och uppdateras. Dessutom kan vi hjälpa till med att prova att VPN-tunneln fungerar.

Programmet du behöver finns redan installerat i din dator (både på PC och Mac) och en handfull inställningar behöver matas in för att få igång funktionen. Du kan sedan komma åt de flesta av kontorets resurser.

 

VPN-klient i din dator 

Din dator behöver ha en klientprogramvara installerad och den finns som standard i Windows och Mac OS X. Du behöver mata in en handfull inställningar i din dator för att få igång funktionen och verifiera vem du är.


Fler datorer hemma eller mindre kontor 

Ska flera datorer på samma plats ansluta till kontoret är det bäst att låta VPN-funktionen skötas av en separat VPN-router. Vi kan ge dig råd eller leverera en lämplig router. Be om en offert.

Resurser 

Du kan komma åt de flesta av kontorets resurser, samt även de som finns i Griffels driftceller.


Vad ingår i Griffels VPN-tjänst

I vårt standardpaket levererar vi PPTP VPN-tunnlar. Fler kan köpas till efter behov. Vi tillhandahåller den centrala VPN-utrustningen och ser till att kontorets nätverk kan nås genom VPN-tunneln. För användarnas datorer och deras VPN-klient kan vi ge råd och tips till kund eller kunds IT-konsult. Vi kan också hjälpa till med att prova om VPN-tunneln fungerar.

Tänk på.. 

att en VPN-tunnel ofta är något långsammare än om du kör på kontorets ordinarie nätverk. Det är också viktigt att man har en stabil (inte nödvändigtvis snabb) Internetanslutning för att få en bra funktion.

Kontakta oss för mer information!

 

Valle Gudmundsson

E-post
0470 - 73 01 86

Stefan Johansson

E-post
0470 - 72 30 43

Daniel Ekström

E-post
0470 - 72 30 51

Daniel Thompsson

E-post
0470 - 72 30 45