Nyheter

Information om förändring av vår backup

Vi kommer att byta backupmetod för att möjliggöra för återläsning längre tillbaka i tiden. Tidigare har vi gjort backup på virtuella servrar varje dag i 21 dagar. Det innebär att det är möjligt att göra återläsning av filer från varje dag från dag 1 till dag 21. Men om en fil eller annat har försvunnit från längre tillbaka i tiden, så går det idag inte att läsa tillbaka detta.

I och med förändringen som kommer att ske, kommer vi att köra backupen i den så kallade 7/4/6-metoden. Det innebär fortfarande att vi tar backup på servrarna varje dag. MEN backupen sparas i 7 dagar, 4 veckor respektive 6 månader. Man kan förklara det som att den sista backupen i 7-dagars perioden, sparas undan till en veckobackup. Den fjärde backupen i veckobackupen, går över till månadsbackup. Månadsbackupen sparas i 6 exemplar och tas därefter bort.

Här är ett exempel på skillnad från den första (gamla metoden) och den nya metoden: Med den nya metoden kan man inte få en backup återläst efter exakt efter 9 dagar, utan då får man återläsa från den som är 14 dagar. MEN med gamla backupen så kan man inte återläsa från dagar mer än 21 dagar tillbaka i tiden, vilket vi kan göra med den nya metoden.

 

Visuell bild av vår nya backupmetod:

 

Visuell bild av vår backup enligt det gamla systemet: