Nyheter

Internet Explorer 11 inaktiveras permanent

Från den 14 februari 2023 kommer Internet Explorer att inaktiveras permanent som en del av uppdateringarna.

Windows Updtate som innehåller permanent inaktivering av Internet Explorer 11 är schemalagd att vara tillänglig i följande versioner:

  • Förhandsversionen av icke-säkerhetsrelaterade versioner, även kallad 1C, som är planerad den 17 januari 2023
  • Säkerhetsrelease, även känd som 2B, som är planerad till den 14 februari 2023

Den permanenta inaktiveringen av Internet Explorer 11 kommer att inkluderas i alla efterföljande versioner av Windows-uppdateringar efter förhandsversionen i januari och säkerhetsversionen i februari.