Flytta domän

För att flytta din domän till Griffel AB kontaktar du din nuvarande registrar och ber om auktoriseringskoden för din domän, alternativt hämtar den själv om de tillhandahåller en självserviceportal.
Sedan mailar du ditt önskemål om flytt samt auktoriseringskod och domännamn till vår support på support@griffel.se