Byte av Registrar

För att flytta din domän till Griffel AB kontaktar du din nuvarande registrar och ber om auktoriseringskoden för din domän, alternativt hämtar den själv om de tillhandahåller en självserviceportal.
Sedan mailar du ditt önskemål om flytt samt auktoriseringskod och domännamn till vår service desk på support@griffel.se

Om du önskar flytta domän från Griffel AB till annan registrar kontaktar du vår service desk på support@griffel.se och ber om auktoriseringskoden/EPP-koden för domänen så kommer vi översända denna till e-postadressen som står som kontakt för domänen.