Nätverksinställningar - Mac OS X

Nätverksinställningar Mac OS X 10.5

 

1. Under Apple-menyn hittar du "systeminställningar"

 

2. Välj "nätverk"

 

3. Markera ditt nätverkskort (vanligen "Ethernet")

 

4a. Om ditt lokala nätverk är utrustat med en DHCP-server väljer du Konfigurera: "Med DHCP"

 

4b. Om ditt lokala nätverk saknar DHCP-server väljer du Konfigurera: "Manuellt". För in uppgifterna som du fick tillsammans med inloggningsuppgifterna enligt listan nedan.

 

IP-Serie/Nr= IP-adress
Nätmask = Delnätsmask
Gateway = Router
DNS = DNS-server

 

5. Klicka på "Utför".

 

Nätverksinställningar Mac OS X 10.4

1. Under Apple-menyn hittar du "systeminställningar"

2. Välj "nätverk"

3. I menyn "Visa" väljer du ditt nätverkskort (vanligen "Ethernet(inbyggt)")

4a. Om ditt lokala nätverk saknar DHCP-server väljer du Konfigurera IPv4: Med DHCP

4b. Om ditt lokala nätverk saknar DHCP-server väljer du Konfigurera IPv4: "Manuellt". För in uppgifterna som du fick tillsammans med inloggningsuppgifterna enligt listan nedan.

IP-Serie/Nr= IP-adress
Nätmask = Delnätsmask
Gateway = Router
DNS = DNS-servrar

5. Klicka på "Utför".