Namnserveradresser

Våra namnservrar har följande adresser

62.182.222.222
62.182.223.223

För information om hur du anger detta i dina inställningar se rubriken Nätverksinställningar.