Inställningar för standardmail - Android IMAP

För att konfigurera din Androidtelefon så att den synkar ditt IMAP-konto gör du enligt nedanstående. Det kan se lite olika beroende på vilken telefonmodell du har men i princip är det samma förfarande. Kontrollera att du verkligen har en IMAP-tjänst hos Griffel och att din telefon har tillgång till internet.

1. Starta mailapplikationen och om inte guiden för att lägga till konto startar direkt kommer du åt att lägga till ett nytt konto via menyn. Fyll i din e-postadress och det lösenord du har blivit tilldelad och tryck därefter på knappen "Manuell inställning".

2. Tryck på knappen "IMAP".

3. Kontrollera att hela e-postadressen står som ditt användarnamn och ändra fältet "IMAP-server" till "mail.griffel.se", andra fält lämnas som de är.

4. Under utgående mailserver kan du ange Griffels adress enligt nedan men för att det ska fungera så smidigt som möjligt bör du ange din telefonileverantörs serveradress här.

5. Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om det finns nya meddelanden och tryck på knappen "Nästa".

6. Namnge kontot och ange det namn som du vill ska synas när du skickar mail med telefonen och tryck slutligen på knappen "Klar".

7. Nu är det färdigt och kontot är klart att användas.