Inställningar för standardmail - iPhone IMAP

För att konfigurera din iPhone så att den synkar ditt IMAP-konto gör du enligt nedanstående. Guiden förutsätter att du har en IMAP-tjänst aktiverad hos Griffel och att du kommer åt Internet med din iPhone.

1. Tryck på "Inställningar".

2. Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar".

3. Tryck på "Lägg till konto".

4. Tryck på "Annat".

5. Tryck på "Lägg till e-postkonto".

6. Fyll i uppgifterna om ditt epostkonto och tryck på "Spara".

7. Under IMAP ska du ställa in följande "Värdnamn" (Servrar). Tryck på Spara.

8. Efter en stund så ser du ditt E-postkonto under rubriken Konton.