Andra leverantörers SMTP-servrar

Grundregeln är att man alltid ska använda den SMTP-server som tillhandahålls av internetleverantören men det är inte alltid så lätt att veta vilken det är. Det är inte ovanligt att leverantörer spärrar utgående trafik på SMTP-porten för att på så sätt tvinga användarna till att använda rätt server, för att komma runt detta kan du använda en alternativ port.

 

Här finner du en lista över de vanligaste internetleverantörerna och den server som ska anges för respektive. 

 

Leverantör SMTP-server
3 (tre) smtp.tre.se
Bahnhof smtp.bahnhof.se
Bredbandsbolaget smtp.bredband.net
Com Hem mailout.comhem.se
Dataphone mailhost.dataphone.se
Glocalnet smtp.glocalnet.net
Home smtp.home.se
One.com customer-smtp.one.com
Rix Telecom smtp.rixmail.se
Spray smtprelay.spray.se
Tele2 mail.tele2.se
Telenor smtp.telenor.se
Telia mailout.telia.com