SMTP-servrar

Du ska inte använda någon annan SMTP-server än den som tillhandahålles av din e-postleverantör.

Anledningen till detta är för att mottagande mailserver tittar på om avsändande server stämmer med servern din e-posttjänst ligger på.
Om den inte gör det kommer mottagande server att markera dina mail som spam, om du inte löst detta genom SPF och DKIM.

Om din e-posttjänst ligger på mail.griffel.se rekommenderar vi följande inställningar:

Server för utgående e-post: smtp.griffel.se
Portnummer: 587
Kryteringstyp: STARTTLS eller TLS (SSL om iPhone eller Mac)
Autentiseringsmetod: Lösenord

Om din e-posttjänst ligger i Office365 och du av någon anledning behöver lägga upp kontot som ett IMAP-konto måste följande SMTP-inställningar användas:

Server för utgående e-post: smtp.office365.com
Portnummer: 587
Kryteringstyp: STARTTLS eller TLS (SSL om iPhone eller Mac)
Autentiseringsmetod: Lösenord