Inställningar för standardmail - Outlook på smartphone (POP/IMAP)

1. Öppna applikationen och klicka på kuvertet med ett plus på i vänstra kanten. Välj sedan det översta alternativet, "Lägg till konto".

2. Om du som jag får upp möjligheten att lägga till konton som telefonen känner av av sig själv, välj att hoppa över dessa konton.

3. Fyll nu i e-postadressen på det IMAP-konto du vill lägga till och välj sedan att gå vidare.

4. När den ber dig välja typ av konto väljer du "IMAP".

5. Välj sedan det översta alternativet, "IMAP direct".

6. Nu måste du fylla i alla uppgifter för ditt IMAP-konto. Av säkerhetsskäl får man inte ta skärmdumpar på inställningarna, men det du behöver fylla i i ordning är följande:

Visningsnamn: Det namn du vill visa, t.ex. ditt för- och efternamn
Beskrivning: Den beskrivningen du själv vill se så du vet vilket konto det gäller
Inkommande server: mail.griffel.se
Portnummer: 993
Krypteringstyp: SSL/TLS
Användarnamn: Din hela e-postadress
Lösenord: Lösenordet till ditt e-postkonto

Utgående server: smtp.griffel.se
Portnummer: 587 OBS: Du måste dubbelkolla denna efter att du bytt krypteringstypen, den kommer ställa in en annan port som standard
Krypteringstyp: STARTTLS
Användarnamn: Din hela e-postadress
Lösenord: Lösenordet till ditt e-postkonto

När alla uppgifter är ifyllda korrekt klickar du på bocken uppe i det högra hörnet, så kommer den försöka logga in kontot mot servern.
Är uppgifterna fel kommer den misslyckas och då måste du fylla i allting på nytt. Om den lyckas lägger den till kontot, och du kommer att se
det i den vänstra menyn i Outlook. Ikonen blir som standard en vit cirkel med ett stiliserat kuvert på.