Uppdatering av kontaktuppgifter

Om du behöver uppdatera dina kontaktuppgifter så är du välkommen att e-posta ändringarna till support@griffel.se så kommer vår service desk hantera ärendet, då vi i dagsläget inte har någon kundportal.

Vid varje påminnelse om domänförlängning skickas även de aktuella kontaktuppgifterna för domänen med, samt en uppmaning att granska dessa och eventuellt återkoppla med förändring om dessa inte längre är ajour.