Nyheter

Ännu ett fantastiskt år!

Året som vi snart lämnar bakom oss har för vår del inneburit många spännande möten där vi tillsammans med er diskuterat kring era behov och kommit fram till tekniska lösningar.

Under 2017 fortsätter vi att utveckla våra tjänster för att anpassa dem efter den tekniska utveckling som sker samt de krav som ställs från er och vår omvärld. Vi ser fram mot nästa år då vi önskar träffa er för att erbjuda fler lösningar som kan bidra till förbättringar i er verksamhet. Under den senare delen av året har vi dessutom anställt ett antal nya medarbetare som bidrar till att vi blir mer kompletta och kan möta era behov på ett ännu bättre sätt.

Vi ger en julklapp till barndiabetesfonden via ”Together Against Diabetes” i hopp om att bidra till framsteg i forskningen kring Typ 1-diabetes.

Vi på Griffel önskar er alla en riktigt god jul samt ett gott nytt år!

/Magnus, VD