Nyheter

Authenticator nummermatchning kommer att aktiveras för alla Microsoft Authenticator-användare

Microsoft kommer att aktivera nummermatchning för alla som använder Microsoft Authenticator för multifaktorsautentisering.

Det här kommer att innebära att användare utöver att godkänna inloggningen behöver göra en nummermatchning när de använder Microsoft Authenticator-appen. Om användaren använder en version av Authenticator-appen som inte stöder nummermatchning misslyckas autentiseringen. Se därför till att uppgradera till den senaste versionen av Microsoft Authenticator i App Store och Google Play Store.

Apple Watch stöds inte för nummermatchning. Vi rekommenderar att du avinstallerar Microsoft Authenticator Apple Watch-appen eftersom du måste godkänna aviseringar på telefonen.

Från och med  den 8 maj kommer Microsoft att slå på förändringen för samtliga organisationer för att minimera risken för "fatigue attacks". Användare kan uppleva olika inloggningsbeteenden till dess att förändringen har slagit igenom överallt.

Se följande artikel för mer information: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-entra-azure-ad-blog/defend-your-users-from-mfa-fatigue-attacks/ba-p/2365677