Nyheter

Då tog resan fart på riktigt – Valle Gudmundsson om samarbetet med Polfärskt

 

Ibland kan en kund göra stor skillnad. För Griffel heter den kunden Polfärskt. I vår serie om Griffels 30 år har turen kommit till Valle Gudmundsson och året 2017 när Polfärskt hörde av sig till Griffel.

– Vi hade haft lite kontakt tidigare och jag tror att Polfärskt gick både på referenser och på den personliga kontakten när de valde oss. De ville gå från att vara det lilla företaget hos en stor leverantör, till att bli en stor kund hos en mindre leverantör, säger Valle.

Valle Gudmundsson har jobbat på Griffel sedan 2014. Han började som konsult, men blev snart anställd och har sedan dess arbetat med försäljning på olika sätt. Idag fokuserar han på större kunder och kundevent. Sedan 2017 jobbar han alltså bland annat med Polfärskt Bröd, ett stort sälj- och distributionsföretag som består av 24 olika bolag, med 31 terminaler runt om i landet.

Griffel är ”Single Point of Contakt för Polfärskt, d.v.s. vi tar emot- och hanterar alla supportärenden rörande Polfärskts IT. Griffel levererar serverlösningar, trådlösa tjänster i hela landet, levererar datorer och utrustning och vi ansvarar för underhåll och säkerhet. IT-säkerheten blir enormt viktig för den här typen av företag som gör tusentals transaktioner varje dag. Går något fel får det allvarliga konsekvenser.

 

Stora kunders betydelse

Griffel är noga med att ha en bredd bland sina kunder och att inte vara beroende av en enda kund. Men att få en så stor kund som Polfärskt, har ändå betytt mycket för företaget. Det har gett självförtroende och en möjlighet att utveckla vissa tjänster, vilket även andra kunder tjänar på.

– Vi kan visa att vi klarar av även större och komplexa lösningar, vilket ger en trygghet, säger Valle.

Griffel och Polfärskt har möten en gång i veckan för avstämning och uppföljning. Dialogen är bra och öppen. Griffel har valt att involvera många medarbetare i Polfärskt-samarbetet, vilket minskar sårbarheten.

– Vi ska vara personliga men inte personberoende. Om någon är sjuk ska någon annan kunna ta vid arbetsuppgiften och vi ska vara tillgängliga för kunden. Det är viktigt i alla kundrelationer men kanske ännu mer när det handlar om stora kunder med flera behov.

På frågan om vad han tror blir större företags behov i framtiden, ser Valle hur Griffel och andra kommer få fler förfrågningar om kring molnlösningar, istället för lokala serverlösningar. Det kommer att ställa stora krav på IT-leverantörer för att kunna erbjuda bra och effektiva lösningar för kunden. Vi har idag flera lyckade exempel där vi har hjälp kunder till en central molnlösning.

– Vi måste hela tiden ha örat mot rälsen och ha koll på den tekniska utvecklingen. Vi får aldrig bli “fat and happy” utan hela tiden hitta nya lösningar och nya förhållningssätt. Och det tycker jag att vi på Griffel är bra på – värdet för kunden är alltid i fokus.

 

När började du på Griffel? 2014 (först som konsult)

Vad jobbar du med på Griffel? Försäljning

Vad gjorde du 1993? Startade ett bemanningsföretag i Stockholm

Det här är Griffel: “Stort kundfokus – vi månar verkligen om våra kunder”