Nyheter

Ett ännu bättre år

Det är absolut inte självklart att varje år överträffar tidigare år men 2015 överträffar alla mina tidigare år i Griffel.

Vi har under lång tid investerat i att bygga upp ett eget fibernät för att nå våra kunder och 2015 har tydligt visat att detta lönar sig. Ekonomiskt ger investeringarna återbetalning och jämfört med många av våra konkurrenter kan vi visa på en mycket Pålitlig leverans av Internet vilket beror på att vi har full kontroll på alla led fram till kunden.

Under 2015 har vi också påtagligt ökat vårt fokus på support och kundvård vilket är viktigt för en bra kommunikation med våra kunder och för att se till att de fullt ut kan nyttja sina IT-tjänster. Vi har under året fortsatt att arbeta med utökade IT-tjänster och bland annat har Office 365 varit en väldigt populär tjänst där vi startat igång, migrerat och utbildat många kunder.

2015 är på många sätt Griffels bästa år någonsin och det beror både på min fantastiska personal och på fantastiska kunder som vill använda IT på ett enklare och effektivare sätt. Under året förvärvade Griffel Oeba Solutions AB vilket tillför ett verktyg för egenkontroll, oberoende av bransch. Kanske kommer 2016 att bli ett Nytt ännu bättre år!

Tack till alla och jag önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Jonas Björnlund, VD