Nyheter

Från teknik till upplevelse – Hilda Averskog om sitt decennium på Griffel

Hilda Averskog har varit med på en tredjedel av 30-åringen Griffels resa. I vår intervjuserie om Griffel 30 år, berättar hon om den förflyttning som hon är stolt över att ha varit en del av. 

– Det var en tillfällighet att jag började på Griffel. Jag hade pluggat ekonomi och marknadsföring och jobbade med ekonomi på ett företag. Jag ville vidare och fick tips av en kompis om det här jobbet, där man fick jobba med både ekonomi och marknad. Och jag fick det, berättar Hilda.

Det företag som Hilda kom till 2013 fokuserade i mångt och mycket på tekniska lösningar och de allra flesta hade en teknisk bakgrund.

– Det var även då ett jättehärligt företag men det var ganska nördigt på den tiden, med många IT-skämt på fikarasten, säger hon och skrattar.

 

Värdegrund och mångfald

Sedan dess har det hänt jättemycket, inte minst kring kulturen. För några år sedan började man med sitt värdegrundsarbete och idag är det också en större blandning av olika kompetenser och människor på Griffel.

– Vi har verkligen gjort en förflyttning de senaste åren. Något som har varit väldigt bra och lärorikt är värdegrundsarbetet, där vi i workshops fått bidra med hur vi vill jobba och vad som är viktigt på arbetsplatsen, och gemensamt hittat en grund för det. Vi arbetar idag aktivt för att skapa en mångfald, säger Hilda.

Den förflyttning som gjorts har också varit nödvändig att genomföra, eftersom kundernas behov förändrats. Griffels kunder är inte längre lika intresserade av “tekniken bakom” utan vill ha andra värden.

– Vi har jobbat medvetet för att bli ett kunskapsföretag och suddat ut det hårda och kantiga kring tekniken. Idag säljer vi inte teknik, utan support, utbildning, kommunikation och en upplevelse. Kunden vill ju bara att det ska funka och vi paketerar helt enkelt IT så att alla förstår.

Hilda arbetar alltså med Griffels ekonomi, allt från lön till årsredovisningar. Hon har även ett övergripande ansvar för marknadsområdet. Numera sitter Hilda i Griffels ledningsgrupp och har därmed varit med på resan när Griffel byggt upp processer och rutiner, i takt med att bolaget växt.

– När jag började var det lite mer flytande. Idag finns en mycket tydligare struktur och tydlighet och det tror jag både medarbetare och kunder känner.

 

Fortsatt nära och lokala

Det kommande året ser Hilda fram emot flytten till Linnégatan i Växjö, när Griffel flyttar ihop med Sharp Kronoberg, som Griffel köpte 2021.

– Vi blir nästan 50 personer och jag får många nya kollegor, vilket ska bli jättekul! Jag tror vi kommer fortsätta utvecklas och växa i och med att vi kan erbjuda kunderna en större helhet. Samtidigt vill vi skynda långsamt och fortsätta vara nära kunderna. Den lokala känslan får inte försvinna.

 

När började du? 2013

Vad jobbar du med på Griffel? Ekonomi- och marknadsansvarig

Vad gjorde du 1993? Jag började första klass i skolan i Lammhult

Beskriv Griffel: En härlig arbetsplats där vi har roligt tillsammans och jobbar mot samma mål