Nyheter

Griffel etablerar sig på Ekeberg

Vi vill finnas där våra kunder finns och därför etablerar vi oss nu med en kommunikationsnod på Ekeberg.

Ekeberg är industriområdet sydöst om Växjö där det är planerat för ytterligare fastigheter som ska byggas ut i två etapper, när det är klart kan det komma att vara basen för 100-talet företag. Under tiden området successivt växer fram förlägger vi vår fiber och kan via den nå ut med alla våra tjänster till företagen på området. Första kunden är redan på väg att kopplas upp och vi ser fram emot att förse fler kunder med kommunikation och övriga IT-tjänster.