Nyheter

Griffel får förtroendet att bli Polfärskt Bröds nya IT-leverantör för de närmaste fem åren

Omfattningen av detta avtal innebär IT-drift och support för Polfärsktgruppen. Polfärskt Bröd AB är en av Sveriges största bröddistributörer med en omsättning på totalt 1,6 miljarder kr. Polfärskt har visionen att vara bäst på distribution, service och lokal närvaro. De har ett uppdrag från sex olika bagerier och levererar varje dygn i genomsnitt ca 320 000 förpackningar bröd med hjälp av 270 närdistributionsbilar till över 3 000 butiker över hela landet.

51 procent av Polfärskt Bröd AB ägs av Polarbröd. Resten ägs av de regionala Polfärsktföretagen som står för distribution, försäljning och lokal service. Konceptutveckling, avtalsfrågor, administration, utbildning, marknadsföring och IT samordnas centralt av Polfärskt Bröd AB. På så vis utnyttjas bäst kombinationen av småföretagarens engagemang och det stora företagets stabilitet och resurser.

Elisabeth Wahlström, IT-strateg på Polfärskt Bröd: Vi är ett företag som alltid har legat i framkant i vår IT-utveckling. I vårt strategiska arbete så fokuserar vi på att gå mot mer molntjänster som gör att vi får tillgång till mer avancerad teknik, där Griffel är en innovativ partner med korta beslutsvägar vilket borgar för en gemensam utveckling. Vi valde att teckna ett samarbetsavtal med Griffel som är en etablerad driftsleverantör och kan erbjuda en organisation som har utarbetade arbetsprocesser, vilken mycket väl motsvarar våra högt ställda krav på vår nästa IT-leverantör. Vår IT är affärskritisk och mycket transaktionstät. Vi är enormt beroende av att våra IT-system är pålitliga och tillgängliga vilket ställer stora krav på vår IT-leverantör. Varje dag skapas det ca 1100 fakturor och oplanerade nertider i vårt system skulle innebära mycket stora kostnader för oss. Detta avtal börjar gälla från och med 2017-09-01 och sträcker sig fem år framåt.

Magnus Andersson, VD på Griffel AB: Vi är mycket glada och stolta över att Polfärskt Bröd valde oss som sin blivande IT-leverantör. Vi tror att några av anledningarna är att vi har en god blandning av kunskap, erfarenhet, tydliga arbetsprocesser samt en ambition att utnyttja den nya tekniken i våra erbjudanden till kunder. Vi ser det som en spännande resa, att tillsammans med Polfärskt, få bidra till att utveckla och framtidssäkra deras IT-miljö. Detta avtal är historiskt sett det största i Griffels snart 25-åriga historia och är värt ca 18 Mkr vilket kommer innebära att vi i närtid behöver titta på att utöka vår personalstyrka med ytterligare fler personer och kompetenta medarbetare.