Nyheter

Griffel förvärvar Sharp Center Växjö AB

Griffel AB förvärvade den 1 september 100 % av aktierna i Sharp Center Växjö AB.

 

Sharp Center Växjö AB, som även benämns Sharp Kronoberg, har 12 anställda med en omsättning 2020 på ca 25 miljoner. Griffel AB med sina 32 anställda genererade 2020 en omsättning på ca 42 miljoner. Bolagen har säte i Växjö.

 

- Förvärvet innebär att vi tar nästa steg i att tillmötesgå våra kunder med att erbjuda ett helhetsåtagande gällande IT-driftlösningar. Det innebär att bolagens kunder kommer få ett mer komplett utbud av tjänster och kompetenser via en och samma leverantör, säger Griffels vd Magnus Andersson. 

 

- Bolagens verksamheter kompletterar varandra på ett bra sätt. Griffels kunder kan nu erbjudas intelligenta utskrifts- och dokumenthanteringslösningar, bredvid kompetent utrustning för digitala konferenser, visuella presentationer, digital skyltning samt kassa- och betalningslösningar. Sharp kommer kunna erbjuda sina kunder kompletta kommunikations- och molnlösningar samt utbildningar och IT-support, fortsätter Magnus Andersson. 

 

Verksamheterna kommer de närmaste två åren drivas som separata bolag men under stor samverkan vilket förväntas ge mycket positiva synergieffekter.