Nyheter

Griffel hemsida - en professionell hemsida där vi själva kan förvalta och utveckla innehållet!

Jonas Björnlund är VD på Oebas och de använder Griffels tjänst Griffel hemsida för att hantera sin webbplats. Här får ni veta mer om företaget Oebas och vad Jonas tycker om tjänsten Griffel hemsida och publiceringsverktyget WM3. 
 

Berätta om Oebas, vad gör ni?

Oebas utvecklar ett webb- och appbaserat verktyg för att digital uppföljning som exempelvis egenkontroll. Verktyget är branschoberoende och det som ska följas upp lägger kunden själv in. Både externa krav och interna krav kan följas upp att det blir utfört och dokumenteras för redovisning och analys. 

 

Hur jobbar ni med och använder hemsidan idag?

Oebas hemsida är vårt fönster mot omvärlden och skall förmedla vad det går att göra med vårt verktyg. Vi refererar till olika delar av hemsidan i vår kundbearbetning och vi fångar upp intresse för att få veta mer om möjligheterna. 

 

Hur är det att använda tjänsten Griffel hemsida och publiceringsverktyget WM3?

Griffel hemsida och WM3 ger oss en professionell hemsida där vi själva kan förvalta och utveckla innehållet. VM3 är kraftfullt och kan anpassas med alla tänkbara funktioner men ändå hanteras av en person som inte behöver vara insatt i allt tekniskt som finns där bakom. Vi ser WM3 som det bästa valet för att vi, bland annat, ville ha en större trygghet än vad ett ”gratisalternativ” erbjuder. Dessa kräver mer kunskap och tillsyn för att vara säkra.