Nyheter

Information om Micrsosoft Stream Classic till Share Point

I april 2024 kommer Stream (Classic) att avvecklas helt och istället finns Stream (on Sharepoint). Idag går det att använda båda två, men efter den sista januari kommer det inte att gå att lägga upp några nya videos i Stream (Clasic). 

Om du vill veta mer eller behöver instruktioner i hur du ska byta till Stream (on Sharepoint) kan du läsa om det här:

https://learn.microsoft.com/en-us/stream/streamnew/stream-classic-to-new-migration-overview#timeline