Nyheter

Microsofts egen toppdomän

Vi vill informera er kunder om att Microsoft har etablerat en egen toppdomän, nämligen .cloud.microsoft. I dagsläget förväntas det inte innebära några förändringar för befintliga Microsoft 365-tjänster, utan den nya toppdomänen används för närvarande endast på nya appar och tjänster.

Det kan kännas ovant och misstänksamt utan en bekant toppdomän som t.ex. .com, men det är en avsiktlig strategi från Microsofts sida. De har skapat sin egen toppdomän för att möjliggöra för ytterligare säkerhet och skydd mot förfalskning.  

Mer information kommer att komma från Microsoft framöver när de förbereder sig för att gå över till den nya domänen helt och hållet.