Nyheter

Nu blir Griffels nät ännu mer pålitligt!

För tillfället är vi mitt uppe i ett projekt där vi gör större förändringar i vårt nät, allt för att du som kund ska få en ännu mer pålitlig tjänst. Vi har investerat i en ny nätdesign och ny hårdvara för core-lagret för att förekomma flaskhalsar och problem i framtiden. Till vår hjälp har vi haft Cygate som är ett företag med stor erfarenhet av att bygga och designa stadsnät i Sverige.

Några av de förändringar vi har gjort är att vi numer har redundanta 10Gbit-förbindelser mot de största noderna i vårt nät, vi har standardiserat och separerat nätet för att för att uppnå en ännu högre redundans. Hårdvaran som sköter core-nätet är fysiskt separerad på olika adresser i Växjö, vilket ger redundans på Lager 1, 2 och 3. Vi har också ökat kapaciteten mot våra internetleverantörer och kommer inom kort att öka kapaciteten även mot Wexnet. När projektet är genomfört ska Griffel också kunna leverera kapacitetstjänster baserat på MEF.net CE2.0 till kunder och externa operatörer.  

Otto Sparrner som är ansvarig för projektet på Griffel berättar mer om vilka förbättringar vi har gjort och hur det påverkar våra kunder.

- Vi har standardiserat och dokumenterat alla kunder som har någon typ av nättjänst via Griffel, publik IP, central brandvägg eller kapacitetstjänst vilket har lett till att vi har järnkoll på nätet. Fördelen med det nya nätet är förbättrad redundans, separation och trafikhantering.

- Vi har också flyttat in alla kunder som har vår tjänst Central Brandvägg bakom samma tekniska lösning som bygger på brandväggar från svenska Clavister. Brandväggarna hålls uppdaterade för att kunna ge dessa nätkunder en stabil internettjänst med tillägg som IPsec-tunnlar, vpn-tjänster, kopplingar till AD, webbfiltertjänster, regler baserade på geografiska platser och om så önskas även IPv6. Därmed blir behovet av en egen fysisk brandvägg överflödigt. Dessutom kostar det inget extra för kunden att ha tjänsten Central Brandvägg från Griffel. Alla kunder maskeras bakom unika adresser och separeras från varandra, säger Otto.