Nyheter

Ny plats för nyckelfunktioner och direkt åtkomst till andra Microsoft 365-applikationer i Outlook

Den nya upplevelsen för åtkomst till Mail, Kalender, Personer och andra Outlook-appar som förhandsgranskas i alternativet Kommer snart kommer snart att bli standardupplevelsen.

När kommer det här att hända?

Utrullningen påbörjas i mitten av juli och kommer att slutföras i slutet av september. 

Hur påverkar det dig?

Microsoft har ändrat hur du kommer åt e-post, kalender, uppgifter och andra huvudfunktioner i Outlook. Den här ändringen har legat bakom växlingsknappen Kommer snart längst upp till höger i Outlook för Windows. Du kan anpassa det här området med ikoner för appar, till exempel Att göra, Yammer Communities och Bookings, och öppna dem direkt från Outlooks huvudarbetsyta. Om du inte redan har provat den nya funktionen så går det alltså att göra det via fönstret Kommer snart, innan det blir standardupplevelsen. 

Läs mer i Microsofts blogg